Idavollen Steinerbarnehage

Vegg i vegg med Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger Idavollen Steinerbarnehage. Bygningene føyer seg vakkert inn i landskapet på en naturtomt som gir barna flotte boltringsmuligheter. På Idavollen var det i norrøn mytologi gudene som lekte, hos oss leker barna. Den frie leken er noe av det viktigste i barnehagen.

Barnehagen har 43 barn fordelt på 3 avdelinger. Aldersblandingen er fra 1 til 6 år. På Furustua har vi 18 barn i alderen 3 til 5 år, på Rognestua har vi 9 barn i alder 1 til 3 år og på Ospestua er det 16 barn i alder 1,5 til 5 år. 

En steinerbarnehage er et sted der barn får være barn. Her leker barna ut fra sin egen fantasi, enten ute i naturen selv, eller med leker som er laget av materialer fra naturen. Eventyr og annet fortellerstoff formidles på en levende måte i felles samlingsstunder og gir næring til leken. Dagene, ukene og året bæres av en fast rytme som gir gjenkjennelse, forutsigbarhet og trygghet. Årstidsfestene er høydepunkter gjennom året. Barna omgis av et trygt, godt og rolig miljø preget av nærhet og varme.

Måltidene er viktige i steinerbarnehagen, og barna får ofte være med å lage mat. Barnehagen er godkjent av Debio, med gullmerke i økologisk mat. Vi serverer variert vegetarisk mat og barna får varme måltider 3 til 4 ganger i uken.

Her på nettsiden vår kan du finne mer informasjon om barnehagen.

Har du spørsmål eller ønsker du å få barnehageplass, så kontakt oss gjerne.

Kontakt


Aktuelt 

  • Høstferie: uke 40.
    Stengt barnehage
    kun 1.10. og 2.10.

  • Foreldremøte: 8.10.

Koronainfo:

Idavollen Steinerbarnehage jobber aktivt med smittevern og følger Folkehelseinstituttet retningslinjer til barnehager.

Det er 3 grunnpilarene for å begrense smitte:

1. Syke personer (barn, foreldre eller ansatte) skal ikke være i barnehagen.

2. God hygiene. God hoste og nyse rutiner for å hindre dråpesmitte via luftveiene, god håndhygiene og godt renhold.

3. Holde avstand og redusere kontakt mellom personer.Hvorfor velger foreldre steinerskolen for barna sine?

Steinerskolen fyller 100 år og står sterkere enn noen sinne som alternativ til offentlig skole. Tusenvis av foreldre velger steinerpedagogikk for sine barn. Hør foreldre selv fortelle hvorfor de gjør det:

Filmen er produsert av Steinerskolens Foreldreforbund.

Idavollen steinerbarnehage

Siste nytt fra Steinerbarnehageforbundet.no/facebook:

Heldige barn som får en slik start på skoletiden - førsteklasses steinerpedagogikk!

Les mer

Denne helgen oppfordrer fhi til nasjonal lusesjekk- bli med!

Les mer

Ønsker du å utdanne deg til steinerbarnehagelærer og ha spennende jobbmuligheter i fremtiden? Ste...

Les mer