Idavollen Steinerbarnehage

Vegg i vegg med Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger Idavollen Steinerbarnehage. Bygningene føyer seg vakkert inn i landskapet på en naturtomt som gir barna flotte boltringsmuligheter. På Idavollen var det i norrøn mytologi gudene som lekte, hos oss leker barna. Den frie leken er noe av det viktigste i barnehagen.

Barnehagen har 49 barn fordelt på 4 avdelinger. Aldersblandingen er fra 1 til 6 år. I Furustua har vi 18 barn i alderen 3 til 5 år, i Almestua (lavvo) går det 12 barn i alderen 4 til 5 år, mens Rognestua og Ospestua har 9 – 10 barn hver i alderen 1 til 3 år.

En steinerbarnehage er et sted der barn får være barn. Her leker barna ut fra sin egen fantasi, enten ute i naturen selv, eller med leker som er laget av materialer fra naturen. Eventyr og annet fortellerstoff formidles på en levende måte i felles samlingsstunder og gir næring til leken. Dagene, ukene og året bæres av en fast rytme som gir gjenkjennelse, forutsigbarhet og trygghet. Årstidsfestene er høydepunkter gjennom året. Barna omgis av et trygt, godt og rolig miljø preget av nærhet og varme.

Måltidene er viktige i steinerbarnehagen, og barna får ofte være med å lage mat. Barnehagen er godkjent av Debio, med gullmerke i økologisk mat. Vi serverer variert vegetarisk mat og barna får varme måltider 3 til 4 ganger i uken.

Her på nettsiden vår kan du finne mer informasjon om barnehagen.

Har du spørsmål eller ønsker du å få barnehageplass, så kontakt oss gjerne.

Kontakt

Aktuelt 

Koronainfo: Det jobbes aktivt med smittevern i form av god håndhygiene og gode rutiner for å hoste og nyse i armkroken.  
Barnehagen har forsterket renholdet.
Barn med tegn til luftveisinfeksjon skal ikke leveres i barnehagen. Barn og voksne med tegn til luftveisinfeksjon må være hjemme til 1 dag etter at de er symptomfrie.
Foresatte med symptomer skal heller ikke hente og levere barn i barnehagen.

Hvorfor velger foreldre steinerskolen for barna sine?

Steinerskolen fyller 100 år og står sterkere enn noen sinne som alternativ til offentlig skole. Tusenvis av foreldre velger steinerpedagogikk for sine barn. Hør foreldre selv fortelle hvorfor de gjør det:

Filmen er produsert av Steinerskolens Foreldreforbund.

Idavollen steinerbarnehage

Siste nytt fra Steinerbarnehageforbundet.no/facebook:

Les mer

Vil du arbeide i en steinerbarnehage til høsten? Det er flere ledige stillinger som lyses ut på v...

Les mer

Les mer