Kunstneriske aktiviteter

I de kunstneriske aktivitetene søker vi å speile årets gang og naturens skiftninger. På bakgrunn av naturens egen rytme velger vi både farger og materialer.


Ringen

Ringen er utformet etter årstidene og inneholder preg av sanger, regler og rim som passer til den årstiden vi er i. Den er preget av ting vi opplever sammen som bindes sammen av sanger og fortellinger i forskjellige rytmer og intervaller. Vi bruker de samme sangene og reglene over en lengre periode, 3-4 uker. Dette gjør vi for at barna skal få nærhet til språket og kjennskap til materialet. I ringen får barna brukt ‘hele seg’ i form av bevegelse til musikk og sang, fin og grovmotorikk, balanse og sosial utvikling i dette daglige felleskapet.


Maling

Når barna maler med akvarellfarger på store våte ark, får de oppleve hvordan fargene brer seg ut i store flater på arket. Grunnfargene gult, rødt og blått kan flyte sammen i møte med hverandre, og barna får oppdage selv hvordan de andre fargene oppstår. Fargene «lever» på arket, og barna lever seg helt inn i fargenes kvalitet.


Eurytmi (fra høsten 2020)

Eurytmi er et tilbud som gis avdelingsvis en gang i uken til barna på Furustua og Almestua. Eurytmi utgjør en viktig del av steinerpedagogikken, og fortsetter som fag i steinerskolen gjennom alle år. I barnehagen ligner eurytmien på ”ringen” som gis hver dag, men henter sine bevegelser fra språklydene (alfabetet) og fra rytmer, intervaller og andre musikalske elementer. På denne måten oppstår det språk og musikk, synliggjort gjennom bevegelse. Det å understøtte barnets egen bevegelsesglede med eurytmi kan bære frukter i form av en sterk og trygg personlighet senere i livet.


Tegningen

Gjennom tegningen uttrykker barnet sine tanker og følelser, ofte kan vi tydelig se hva de ønsker å formidle, mens andre ganger er det kanskje ting de ikke greier å sette ord på som dukker opp på papiret. I tegningen som i malingen er det prosessen og opplevelsen av den som er viktig. Prestasjon legges ikke vekt på, vi henger ikke opp tegninger, men lar barnet avslutte opplevelsen også visuelt når tegningen er ferdig. Når man får med tegnemappen sin hjem, er den en spennende «dagbok» å bla i.


Ringlek

Ringleken eller ringen som vi kaller det, blir preget av årstidene; naturens forvandlinger og fester som vi forbereder. Sanger, rim og regler bindes ofte sammen av en fortelling, som vi opplever sammen. Gjennom variasjon i dynamikk, små og store bevegelser, langsom og hurtig rytme understøtter vi tekstens innhold. Vi bruker de samme sangene og reglene over en lengre periode, slik at barnas nærhet til språk og tone øker. Gjennom ringen får barna brukt “hele seg”: Sang/ musikk, språk, bevegelse, fin og grov motorikk, balanse og ikke minst det sosiale utvikles i dette daglige fellesskapet.


Turgåing

Turgåing er et regelmessig innslag i barnehagelivet. Med en sekk på ryggen som sitter godt fast, nistepakke og termos, rusler vi av sted til fine områder som finnes innen gangavstand fra barnehagen. Vi har valgt ut noen faste tursteder gjennom året, slik at barna skal kjenne igjen områdene og være trygge i omgivelsene. Så sant temperaturen tillater det, spiser vi ute, og noen ganger rundt et bål. Leken får alltid en ny og frisk vending i andre omgivelser. Nye oppdagelser og nye utfordringer dukker opp, og fremfor alt er turgåing en mulighet til å øve opp motorikken og utholdenheten.


Eventyret

På alle avdelingene har vi daglig eventyrstund, det samme eventyret gjennom en eller flere uker. Vi forteller frigjort fra tekst og bilder. Gjennom å lytte får barna selv muligheten til å skape sine egne indre bilder. De bildene barnet selv skaper blir aldri sterkere enn hva hun kan forestille seg. Ved at eventyret gjentas, gis barna god anledning til å fordype seg i fortellingen; språket og de indre bildene utvikles. Vi kan i perioder bruke bordspill, dette hjelper de minste barna til å følge med i eventyret.