Kunstneriske aktiviteter

I de kunstneriske aktivitetene søker vi å speile årets gang og naturens skiftninger. På bakgrunn av naturens egen rytme velger vi både farger og materialer.


Ringen
Ringen er utformet etter årstidene og inneholder sanger, regler og rim. Vi bruker de samme sangene og reglene over en lengre periode, slik at barnas nærhet til språk og tone øker. Gjennom ringen får barna brukt “hele seg”: Sang/ musikk, språk, bevegelse, fin og grov motorikk, balanse og ikke minst det sosiale utvikles i dette daglige fellesskapet.

Maling
Når barna maler med akvarellfarger på store våte ark, får de oppleve hvordan fargene brer seg ut i store flater på arket. Grunnfargene gult, rødt og blått kan flyte sammen i møte med hverandre, og barna får selv oppdage hvordan nye farger oppstår. Fargene «lever» på arket, og barna lever seg helt inn i fargenes kvalitet.

Eurytmi (fra høsten 2021)
Eurytmi utgjør en viktig del av steinerpedagogikken, og fortsetter som fag i steinerskolen gjennom alle år. I barnehagen ligner eurytmien på ”ringen”, men henter sine bevegelser fra språklydene (alfabetet) og fra rytmer, intervaller og andre musikalske elementer. På denne måten oppstår det språk og musikk, synliggjort gjennom bevegelse. Det å understøtte barnets egen bevegelsesglede med eurytmi kan bære frukter i form av en sterk og trygg personlighet senere i livet.

Tegningen
Gjennom tegningen uttrykker barnet sine tanker og følelser, ofte kan vi se hva barnet ønsker å formidle, mens andre ganger er det kanskje ting de ikke greier å sette ord på som dukker opp på papiret. I tegningen som i malingen er det prosessen og opplevelsen av den som er viktig. Vi henger ikke opp tegninger, men lar barnet avslutte opplevelsen også visuelt når tegningen er ferdig. Når man får med tegnemappen sin hjem, er den en spennende «dagbok» å bla i.
 
Turgåing
Turgåing er et regelmessig innslag i barnehagelivet. Med en sekk på ryggen som sitter godt fast, nistepakke og termos, rusler vi av sted til fine områder som finnes innen gangavstand fra barnehagen. Vi har valgt ut noen faste tursteder gjennom året, slik at barna skal kjenne igjen områdene og være trygge i omgivelsene. Så sant temperaturen tillater det, spiser vi ute, og noen ganger rundt et bål. Leken får alltid en ny og frisk vending i andre omgivelser. Nye oppdagelser og nye utfordringer dukker opp, og fremfor alt er turgåing en mulighet til å øve opp motorikken og utholdenheten.
 
Eventyret
For alle barn over 3 år har vi daglig eventyrstund, der det samme eventyret fortelles gjennom en eller flere uker. Vi forteller frigjort fra tekst og bilder. Ved siden av å fortelle eventyret bruke vi bordspill, dette hjelper de minste barna til å følge med i eventyret. Bordspill er å bruke dukker som vi beveger for og illustrerer fortellingen. Gjennom å lytte får barna selv muligheten til å skape sine egne indre bilder. De bildene barnet selv skaper blir aldri sterkere enn hva hun kan forestille seg. Ved at eventyret gjentas, gis barna god anledning til å fordype seg i fortellingen; språket og de indre bildene utvikles.