Barnehagens rytme

Årsrytmen

Årstidsfestene, deres forberedelser og feiringen er våre temaperioder. Vi lever med i årstidenes skiftende liv og barnehagens innhold og aktiviteter preges av dette.


Måned

Fest

September

Høstfest

September

Mikaelsfest

November

Lanternefest

November

Advendtsspiral

Desember

Lucia

Desember

Julespill

Januar

 

Februar

Karneval

Mars

 

April

Påskefest

Mai

17.mai

Juni

Pinse, sommerfest


Årstidsfestene


 

Rognestua

Furustua & Ospestua

Høstfest

Rommet pyntes med markens grøde: korn, grønnsaker, frukter, blomster som barna bringer hjemmefra. Vi lager god mat og koser oss. Dette er en takknemlighetsfest for alt som er oss gitt.

Tidlig i september er det høstfest. Da får barna i oppgave å bringe med seg noen av høstens grønnsaker og frukter. I første omgang blir grønnsakene presentert og "utstilt", som et sterkt uttrykk for rikdommen som vi kan høste av fra naturen. Dernest blir det laget en stor gryte grønnsakssuppe, en riktig høstsuppe full av gode ingredienser og smaker. Vi legger vekt på at maten er noe vi skal oppleve, noe vi skal verdsette, og nyte.

Mikaelsfest

Denne festen har sitt navn etter en legende hvor kampen sto mellom det onde og det gode. Tema for festen er mot. Denne feires ikke med de minste barna.

 Vi forteller lengden om Ridder Georg og Dragen. Finner fram vårt mot dypt i oss selv og fryder oss over utfordringer som vi alle kan klare.

Lanternefest

I november har mørket senket seg over oss. Vi lager lanterner med lys og pynter barnhagen inne og ute med disse. Foreldrene kommer og sammen går vi i et langt tog i nabolaget.

 Sent i oktober måned forberedes Lanternefesten. Barna lager lanternelykter. I dette ritualet er ilden mer enn lys vi tenner i møte med mørketiden.
På lanternefestkvelden kan man se et langt tog av små og store skikkelser vandre i uformell prosesjon ut av barnehagen, over Hoffsbekken og ned til en mørk plass der den gavmilde Morten møter barna og deler av sine søte gleder. Denne Morten er identisk med St. Martin, som barna er blitt kjent med i ukene før lanternefesten. Historien om Martin er en prototypisk beretning om empati, om det å kjenne en annens smerte og ulykke som sin egen. Martin er en rik ridder som på sin vei møter en fattig, sulten og forfrossen mann, og som gripes av sin nestes ulykke i den grad at han deler sin kappe og sin velstand i to. Beretningen fortelles, men den blir fremfor alt formidlet i sanger.
Å skape ekte innlevelse og engasjement gjennom å gi stoffet kunstnerisk utforming og å la barna selv stå sentralt i fremføringen, er et metodisk grep i Linden. St. Martin og Morten åpner for en ekte innlevelse i den andres situasjon, et budskap som små og store trenger generelt, og kanskje særlig foran den årstid da det å mangle får ekstra store konsekvenser. Foreldre som har vært med på dette ritualet noen ganger opplever det som et savn når de ikke lengre har barn å følge til Lindens lanternefest.

Adventstid

Adventspiralen er ikke for de yngste barna, de under 3 år.

Adventspiralen er en stemningsskapende innledning til førjulstiden. Til dette ritualet er foreldre/familie invitert. Barna forbereder seg ute i garderoben mens de voksne setter seg inne. Utgangspunktet er en spiral av granbar, lagt utover gulvet. Barna kommer inn i prosesjon. I tur og orden får de utlevert hvert sitt lys, som de bærer med seg inn i spiralen, tenner lyset og setter det far seg i spiralen. Førstemann innerst og de andre i tur og orden utover. Alt foregår i høytidelighet og taushet. Når alle barna har satt sitt lys i spiralen, skrider de ut i samme orden som de kom inn.
Hele adventstiden synger vi et julespill, og forteller / lager teater-bordspill etter boken "Marias lille esel".

Juleavslutning

Sammen med foreldrene ønsker vi hverandre god jul, med julekaker, sang og små overraskelser

Julespillet framføres for foreldrene som juleavslutning og de eldste får roller som Maria, Josef, de tre hyrdene, vertshusvertene, oksen og asen.

Karneval

Vi kler oss ut som dyrene i skogen

Vi kler oss ut fra ulike yrker.

Påske

Igjen står solen godt på himmelen. Vi har påskefrokost med egg og annet gult pålegg, påskeharen hopper i fjorgammelt gress, vi sår og knar i jord.

Første dag etter påskeferien får Linden besøk av påskeharen, og dagen innledes med at alle får lete etter egg. Det hender nok at noen finner både to og tre egg, men det er alltid noen yngre som kan trenge denne assistansen.

Pinse

Vi lager små, lette fugler som henger fra grener. Barna flyr ut i verden og luften blir synlig.

 

Sommerfest

 

Det er barna som skal slutte og gå videre i skolen, som står i fokus ved sommeravslutningen. Det er deres siste dag i barnehagen, noe alle berøres av. For siste gang leder pedagogen ringen for dem, men i dag er både foreldre og ofte også besteforeldre med.
Etter teater er det fest med noe godt til små og store. 


Feiring av fødselsdager


Fødselsdagesfeiring i Linden følger veletablerte tradisjoner. På dagen får den heldige krone på hodet og et bursdagseventyr, og pedagogen forteller en liten episode eller lignende fra bursdagsbarnets første dag. Så er det sanglek som relateres til bursdagsbarnet, og etter maten er det smoohies som barna har laget. Denne feiringen oppleves som magisk og enormt stemmningsfull.