Årsrytmen

Årstidsfestene, deres forberedelser og feiringen er våre temaperioder. Vi lever med i årstidenes skiftende liv og barnehagens innhold og aktiviteter preges av dette.


Årstidsfestene

Karneval (februar)
Rognestua (småbarnsavdeling)
Enkel utkledning uten masker.

Furustua og Ospestua
Vi kler oss ut, uten bruk av masker. Hele dagen er en fest.

Påskefest (april)
Rognestua (småbarnsavdeling)
Igjen står solen godt på himmelen. Vi har påskefrokost med egg og annet gult pålegg, påskeharen hopper i fjorgammelt gress, barna finner kanskje noen egg? Vi sår og knar i jord.

Furustua og Ospestua
Til påske får Idavollen besøk av påskeharen, og dagen innledes med at alle får lete etter egg. Det hender nok at noen finner både to og tre egg, og de yngre kan av og til trenge assistanse fra de eldre.

Pinse (mai)
Rognestua (småbarnsavdelingen)
Vi lager små, lette fugler som henger fra grener. Barna flyr ut i verden og luften blir synlig.

Furustua og Ospestua
Store og små lager pinsefugler som festes på en pinne. Disse får barna leke med på festdagen. På pinsefesten pyntes avdelingen vakkert med lysegrønt og hvitt. Hvert barn får tenne for noe de synes er viktig. Så settes lyset i et vannbad hvor det til slutt flyter mange lys og gode ønsker.

Sommerfest (juni)
Rognestua (småbarnsavdelingen)
Også blant de minste skjer det endringer på denne tiden av året. 3 åringene begynner å gjøre seg kjent med avdelingen de skal over på til høsten og barn som skal inn i fra høsten kommer på besøk og gjør seg kjent.

Furustua og Ospestua
Det er barna som skal slutte i barnehagen for å begynne på skolen, som står i fokus ved sommeravslutningen. Det er deres siste dag i barnehagen, noe alle berøres av. For siste gang leder pedagogen ringen for dem, men i dag er både foreldre og ofte også besteforeldre med.

Høstfest (september)
Rognestua (småbarnsavdelingen)
Rommet pyntes med markens grøde: korn, grønnsaker, frukter, blomster som barna bringer hjemmefra. Vi lager god mat og koser oss. Dette er en takknemlighetsfest for alt som er oss gitt.

Furustua og Ospestua
Tidlig i september er det høstfest. Da får barna i oppgave å bringe med seg noen av høstens grønnsaker og frukter. I første omgang blir grønnsakene presentert og "utstilt", som et sterkt uttrykk for rikdommen som vi høster av fra naturen. Dernest blir det laget en stor gryte med grønnsakssuppe, en riktig høstsuppe full av gode ingredienser og smaker. Vi legger vekt på at maten er noe vi skal oppleve, noe vi skal verdsette, og nyte.

Mikaelsfest (september)
Rognestua (småbarnsavdelingen)
Denne festen feires ikke med de minste barna, for på småbarnsavdelingene blir alle årstidsfestene tonet ned. Sangene som blir sunget i ringen er forbundet med årstiden og festene.

Furustua og Ospestua
Denne festen har sitt navn etter en legende hvor kampen sto mellom det onde og det gode. Tema for festen er mot. Vi forteller lengden om Ridder Georg og Dragen. Vi finner fram vårt mot dypt i oss selv og fryder oss over utfordringer som vi alle kan klare.

Lanternefest (november)
Rognestua (småbarnsavdelingen)
I november har mørket senket seg over oss. Barn og voksne lager lanterner med lys og pynter barnehagen inne og ute med disse. Vi øver lanternesangene og gjør oss klare til lanterne festen. Foreldrene kommer og i samlet flokk går vi i et langt tog i nabolaget mens vi lyser opp med våre lanterner og synger lanternesangene. 

Furustua og Ospestua
Sent i oktober måned forberedes Lanternefesten. Barna lager lanternelykter. I dette ritualet er ilden mer enn et lys vi tenner i møte med mørketiden.
På lanternefestkvelden kan man se et langt tog av små og store skikkelser vandre i uformell prosesjon ut av barnehagen, rundt husene omkring og tilbake til barnehagen, der den gavmilde Morten møter barna og deler av sine søte gleder. Denne Morten er identisk med St. Martin, som barna er blitt kjent med i ukene før lanternefesten. Historien om Martin er en prototypisk beretning om empati, om det å kjenne en annens smerte og ulykke som sin egen. Martin er en rik ridder som på sin vei møter en fattig, sulten og forfrossen mann, og som gripes av sin nestes ulykke i den grad at han deler sin kappe og sin velstand i to. Beretningen fortelles, men den blir fremfor alt formidlet i sanger.
Å skape ekte innlevelse og engasjement gjennom å gi stoffet kunstnerisk utforming og å la barna selv stå sentralt i fremføringen, er et metodisk grep i barnehagen. St. Martin og Morten åpner for en ekte innlevelse i den andres situasjon, et budskap som små og store trenger generelt, og kanskje særlig foran den årstiden da det å mangle får ekstra store konsekvenser. Foreldre som har vært med på dette ritualet noen ganger opplever det som et savn når de ikke lengre har barn å følge til Idavollens lanternefest.

Adventstid med Adventspiralen (november, desember)
Rognestua (småbarnsavdelingene)
Adventspiralen er ikke for de yngste barna, de under 4 år. Vi øver på julesanger i ringen som vi synger frem mot jul.

Furustua og Ospestua
Adventspiralen er en stemningsskapende innledning til førjulstiden. Til dette ritualet er foreldre/familie invitert. Barna forbereder seg ute i garderoben mens de voksne setter seg inne. Utgangspunktet er en spiral av granbar, lagt utover gulvet. Barna kommer inn i prosesjon. I tur og orden får de utlevert hvert sitt lys, som de bærer med seg inn i spiralen, tenner lyset og setter det ned i spiralen: Førstemann innerst og de andre i tur og orden utover. Alt foregår i høytidelighet og taushet. Når alle barna har satt sitt lys i spiralen, skrider de ut i samme orden som de kom inn.
Hele adventstiden synger vi et julespill, og forteller/lager teater-bordspill etter boken "Marias lille esel".

Juleavslutning (desember)
Rognestua (småbarnsavdelingen)
Sammen med foreldrene ønsker vi hverandre god jul, med julekaker, sang og små overraskelser.

Furustua og Ospestua
Julespillet framføres for foreldrene som juleavslutning og de eldste får roller som Maria, Josef, de tre hyrdene, vertshusvertene, oksen og asen.

Feiring av fødselsdager

Fødselsdagesfeiring følger veletablerte tradisjoner. På dagen får den heldige krone på hodet og et bursdagseventyr, og pedagogen forteller en liten episode eller lignende fra bursdagsbarnets første dag. Så er det sanglek som relateres til bursdagsbarnet, og etter maten er det smoohies som barna har laget. Denne feiringen oppleves som magisk og enormt stemmningsfull.

17.mai

feires sammen med skolen. Barnehagens deltagelse i 17.toget er styrt av SU. 17.mai arrangementet er i regi av skolen.