Pedagogisk grunnsyn

Barnet kommer til oss med en tillit og en hengivenhet som vi, som oppdrager eller mor eller far, skal ta imot med størst mulig ærefrykt. Gjennom vår bevissthet om omgivelsenes innflytelse på barnet og med vår kunnskap om barnets vesen, legger vi til rette for en barnehagehverdag der barnet kan møte og bli kjent med livet på en myk og skånsom måte. Vi lar barnet oppleve verden i sitt eget tempo, gjennom sin egen vilje, med sin egen undring og i sin egen mer og mer tydelige individualitet.

For at barnet skal få føle en trygghet og en tilhørighet til sine nye omgivelser i barnehagen trenger barnet faste rytmer, tydelige rammer og en kjærlig atmosfære. I barnehagen har vi god tid. Hver dag er lik den andre; små detaljer endres, men formen er konstant og aldri tvilende. Når barnet stoler på sine omgivelser, begynner det å utforske og erobre verden. Dette skjer igjennom leken og beror på at barnet får god tid til å leke. I lekens verden fordøyes inntrykk fra omgivelsene, hverdagen og alt som barnet opplever. Alt som barnet sanser er nye oppdagelser. De gjentas og gjentas helt til erfaringen så å si har tatt bolig i barnet og former personligheten. Derfor har vi en tydelig bevissthet om at alt som omgir barnet – det være seg alt fra leketøy til farger, rommet, musikken, bevegelsene, de levende ordene og ikke minst menneskene skal være oppbyggende for barnets konstitusjon og berike barnets sjelsstyrke.

Friheten gir vi barnet ved helt enkelt å la barnet få lov til å være barn.

Så det hele begynner med trygghet: Ved å gjengjelde barnets tillit og hengivenhet til oss. Gjennom trygghet føler man tilhørighet. Gjennom tilhørighet modnes mot. Gjennom mot oppleves mestring. Gjennom mestring vokser selvstendighet, og gjennom selvstendighet oppstår frihet.

I Idavollen Steinerbarnehage ser vi på barnet som rytmisk:
Det gjentagende elementet i alt vi foretar oss er vesentlig. Derfor har vi en fast dagsrytme, ukesrytme og årsrytme. For barna er det kjente trygt og godt, at vi gjør de samme tingene hver dag til samme tid, og hver ukedag har ringlek og eventyr og så videre. Vi bruker årstidsfestene i forbindelse med årsrytmen, og den rytmen er det fundamenet vi bygger hele barnehageårets aktiviteter rundt.
sansende.

I den første 7-årsperioden er barnet mest sårbart for ytre påkjenning. Derfor tar vi spesielle hensyn og styrker barnets sanseopplevelser gjennom fargevalg, valg av materialer til leker, matlaging og mye annet.

Barn etterligner alt vi voksne gjør rundt dem, og de har en helt egen evne til å imitere våre handlinger. På grunn av dette er voksne spesielt oppmerksomme på hva vi gjør her i barnehagen, i tillegg til å være til stede i det vi foretar oss. Barn i barnehagealder følger handling mye mer naturlig enn instruksjoner. Derfor bruker vi voksne handlinger når vi vil lære barna noe nytt. Vi gjør det, og barna etterligner oss.