Retningslinjer for foreldre

Våre tider:
 • Barnehagen åpner kl. 07.30 og lukker kl. 16.30.
 • Den pedagogiske kjernetiden er fra kl. 09.00 – kl. 14.00.
 • Barna bør være på plass i barnehagen innen kl. 09.00 hver dag.
 • Barna skal være hentet i god tid før stengetid kl. 16.30.
Våre måltider:
 • Vi serverer varm mat til barna tre ganger i uken. Barna er ofte med å lage maten.
 • Barna skal ha med matpakke to ganger i uken.
 • Det serveres vann til maten.
 • NB! Vi ønsker ikke syltetøy eller sjokoladepålegg på maten.
Når barna er syke:
 • Syke barn skal være hjemme.
 • Gi alltid beskjed når barnet er sykt.
Informasjon fra hjemmet til barnehagen:
 • Gi alltid beskjed når barnet er hjemme eller på ferie.
 • Gi alltid beskjed om barnet skal hentes av andre.
Barnas klær – det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær:
 • Ha alltid tøfler, regntøy, slagstøvler og skiftetøy i barnehagen.
 • Sko eller utestøvler tas av i yttergangen fordi barna ofte leker i garderoben.
 • Vi har felles utetid 2 ganger per dag. Sørg for klær etter værforholdene.
 • Vi har fast turdag for alle barna en gang i uken. Sørg for klær etter værforholdene.
Å være foreldre i barnehagen:
 • Når du henter barnet setter vi pris på at du tar deg godt tid til å møte barnet der det er.
 • Foreldrene inviteres til foreldresamtaler for å styrke samarbeidet om hvert enkelt barn.
 • Det er foreldremøter og temakvelder 3 ­– 4 ganger per år. Deltakelse på disse er viktig for vår felles innsats for barnas beste.
 • Årstidsfester er høydepunkter i barnehagens liv. Sommerfest og lanternefest er en felles fest for barna, foreldre og søsken.
 • Til bursdagsfeiring setter vi pris på om du/dere tar med kake eller frukt.
 • Foreldrene deltar på to dugnader i året for å vedlikeholde og pleie bygninger og uteareal.
 • Foreldrene bidrar til felles julemarked med Rudolf Steinerskolen i Lørenskog, ved å lage varer til salg og stå på stand. Julemarkedet er en flott feiring og gir viktige inntekter til barnehagen som kommer barna til gode.
Samarbeidsutvalg og julemarkedskomité:
 • Barnehagen har et eget samarbeidsutvalg som bindeledd mellom foreldrene og barnehagen. Det velges en representant og en vara fra hver avdeling i barnehagen.
 • Julemarkedet er det største arrangementet for steinerskolen og -barnehagen i løpet av året. Til julemarkedskomiteen velges det en representant fra hver avdeling. Disse arbeider sammen med skolens representanter i julemarkedskomitéen.
Betaling for barnehageplass:
 • Månedsprisen kr 3.230,- (fra 1. januar 2021 t.o.m. desember 2021). Matpenger kr 500,-/mnd.
 • Familier med samlet inntekt under kr 583.650,- vil ha rett til gratis kjernetid. Tjener familien mindre enn kr 592.167,- kan det søkes om redusert foreldrebetaling her. https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK039/