Aktuelle linker

Sak 1:

Å lære å tenke | Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1643

Med utgangspunkt i barnehagebarns første begrepsdannelse drøfter artikkelen pedagogiske virkemidler som kan stimulere og veilede dens videre utvikling og bidra til begrepsmessig selvstendighet. Den innledende begrepsdannelsen beror på erfaringen av perseptiv ‘mening’. I treårsalderen begynner barn også å danne begreper ut fra egne imaginerende opplevelser, og lek blir nå en ny kilde ...

pedagogikkogkritikk.no

Sak 2:

What Young Children Really Need
The Essentials of Waldorf Early Childhood Education by Susan Howard

https://www.waldorflibrary.org/images/stories/articles/waldorfkindergartenreprint.pdf