Aktuelle linker

Sak 1:
Gordon Neufeld, Ph.D. er klinisk psykolog i Vancouver. Han har i en stor del av sitt yrkesaktive liv arbeidet med å utvikle en samlet teori for å forstå barns utvikling som det er vel vært å høre på.
https://youtu.be/flGFs7NORRU


Sak 2:
Å lære å tenke | Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1643
Med utgangspunkt i barnehagebarns første begrepsdannelse drøfter artikkelen pedagogiske virkemidler som kan stimulere og veilede dens videre utvikling og bidra til begrepsmessig selvstendighet. Den innledende begrepsdannelsen beror på erfaringen av perseptiv ‘mening’. I treårsalderen begynner barn også å danne begreper ut fra egne imaginerende opplevelser, og lek blir nå en ny kilde ...
pedagogikkogkritikk.no


Sak 3:
What Young Children Really Need
The Essentials of Waldorf Early Childhood Education by Susan Howard

https://www.waldorflibrary.org/images/stories/articles/waldorfkindergartenreprint.pdf


Sak 4:
Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene: 
https://issuu.com/digipub/docs/lokal_rammeplan_web__1_